Charakteristika spoločnosti

Plnenie zákonných úloh na úseku samosprávy a prenesených funkcii vo verejnej správe.