Poradíme Vám?

Odborný referent na útvar miestneho kontrolóra

Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2022
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:
- vedenie agendy na Útvare miestneho kontrolóra,
- výkon kontrolnej činnosti podľa príslušných zákonov,
- výkon kontroly u kontrolovaného subjektu, vyžiadanie a nahliadanie do dokladov, písomností, stanovísk, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na výkon kontroly,
- zisťovanie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich porovnávanie so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia,
- spolupráca s miestnym kontrolórom pri vypracovaní návrhu správy alebo správy resp. iného dokumentu z vykonanej kontroly ako aj materiálov na rokovanie orgánov mestskej časti,
- príprava podkladov, materiálov a stanovísk k návrhom materiálov predložených v rámci interného pripomienkového konania,
- príprava analýz a návrhov stanovísk ako podkladov pre miestneho kontrolóra,
- aktualizácia a verifikácia ( v spolupráci s referátom komunikácie a IT) informácií a údajov týkajúcich sa činnosti ÚMK na webovom sídle mestskej časti.

Zamestnanecké výhody, benefity

v zmysle KZ

Informácie o výberovom konaní

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:
a) profesijný štruktúrovaný životopis
b) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
d) údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „odborný referent – ÚMK – neotvárať"
v lehote do 08.12.2021.

Kontaktná osoba: JUDr. Milan Galanda
[email protected], tel. č.: 02/59 246 354

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.12.2021 (ostáva ešte 11 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický odbor, verejná správa, alebo právo

Prax na pozícii/v oblasti

prax v odbore nevyhnutná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné kritériá a požiadavky:
a) bezúhonnosť
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c) ovládanie PC na pokročilej úrovni
d) samostatnosť, spoľahlivosť, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Staré Mesto ako jedna z mestských častí Bratislavy je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o hlavnom meste (1190) a štatútom hlavného mesta (1991) vykonáva pre občanov samosprávne funkcie, hospodári s obecným majetkom a finančnými prostriedkami.

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Milan Galanda
Tel.: +421259246354
E-mail: poslať životopis
ID: 4199720  Dátum zverejnenia: 9.11.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac