Charakteristika spoločnosti

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom (ďalej len „MAS ZpV“) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 50 obcí (obce okresu Sobrance a obce Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom), ktoré vzniklo v júni 2015. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji. V súčasnosti má MAS Zemplín pod Vihorlatom 115 členov.

Ponuky práce: MIestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

1 - 1 z 1