Charakteristika spoločnosti

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva je zameraná na manažment rozvoja územia v okolí hradu Čičva a v priľahlom povodí rieky Ondava v okrese Vranov nad Topľou, v súlade so schválenou Stratégiou CLLD.

Ponuky práce: "Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva"

1 - 1 z 1