Manažér MAS

Miestna akčná skupina MALOHONT

Miesto práce
Hrachovo
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pracovné miesto pre Miestnu akčnú skupinu MALOHONT na dobu určitú (2 roky):
- riadenie projektového tímu a činnosti Kancelárie MAS
- riadenie implementácie stratégie CLLD vrátane riadenia rizík, kontroly a odborného dohľadu
- príprava, vyhlásenie a zmena výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr
- administrácia výziev, ŽoNFP a stratégie CLLD v systéme ITMS2014+
- poskytovanie informácií a konzultácií žiadateľom/realizátorom stratégie
- zber informácií o potrebách žiadateľov/prijímateľov
- registrácia, formálna kontrola a administratívne overenie ŽoNFP/ŽoPr
- zabezpečenie procesu odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP/ŽoPr
- vypracovanie návrhu zmluvy/dodatku k zmluve s užívateľom
- riadenie implementácie projektov užívateľov, zabezpečovanie riadenia procesov zmenového konania, finančné riadenie, monitorovanie a kontrola projektov vrátane kontroly na mieste
- kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov
- riešenie individuálnych nezrovnalostí na projektovej úrovni
- výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste finančných operácií projektu
- výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
- sledovanie dosahovania fyzických a finančných cieľov, resp. pokroku v rámci realizácie stratégie CLLD
- príprava a vypracovanie informácií o stave realizácie stratégie CLLD
- priebežné monitorovanie a kontrola realizácie projektov a stratégie CLLD
- zber informácií potrebných k hodnoteniu PRV/IROP
- príprava a realizácia projektov a ďalších aktivít/programov MAS
- spracovanie monitorovacích správ projektov MAS
- vypracovanie žiadosti o zmenu projektov MAS
- poskytovanie vecnej podpory pri realizácii verejného obstarávania/obstarávania (prieskum trhu) v rámci chodu MAS a animácií
- zabezpečenie publicity a informovania o MAS a o stratégii CLLD
- organizácia informačných a vzdelávacích aktivít zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností členov
- spolupráca a súčinnosť s RO pre PRV/RO pre IROP
- spolupráca a koordinácia jednotlivých orgánov MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD
- spolupráca a sieťovanie s inými MAS, organizáciami a inštitúciami v rámci okresu, kraja, SR a EÚ
- reprezentácia MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí vrátane prípravy podkladov
- ďalšie činnosti na základe pokynu nadriadených orgánov MAS
- ďalšie činnosti v súlade so stratégiou CLLD
Náplň práce sa môže priebežne meniť podľa aktuálnej dokumentácie riadiacich orgánov, ktorými sú MPRV SR/PPA a MIRRI SR.

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v kolektíve s dlhoročnými skúsenosťami
- možnosť zapojenia sa do vzdelávacích a informačných aktivít MAS

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu pošlite najneskôr do 30.9.2022 nasledovné dokumenty:
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- doklad o dosiahnutom vzdelaní
- certifikáty zo školení
- súhlas so spracúvaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
Uvedené dokumenty stačí poslať (naskenované) mailom na adresu [email protected]. Do predmetu správy uveďte: Výberové konanie - manažér MAS
Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor. Dátum, miesto a čas pohovoru im bude oznámený najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

regionálny rozvoj, ekonomika, manažment a iné

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Správa sociálnych sietí - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

manažér (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia)

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ
- znalosť prístupu LEADER/CLLD
- riadiace a organizačné schopnosti, základné manažérske zručnosti
- samostatnosť, flexibilita, precíznosť, zodpovednosť
- rozhodnosť, schopnosť riešiť problémy, odolnosť voči stresu
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
- znalosť ITMS2014+ výhodou
- znalosť štátneho jazyka
- znalosť základov aspoň jedného svetového jazyka výhodou
- ochota vzdelávať sa a odborne rásť
- ochota pracovať v rámci celého územia MAS

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Pôsobíme na území 43 obcí okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Spájame samosprávy, podnikateľov, občianske organizácie a aktívnych ľudí, s ktorými sa spoločnými silami snažíme meniť život v regióne Malohont a jeho okolí k lepšiemu. Robíme to prostredníctvom podpory projektov zameraných najmä na budovanie občianskej infraštruktúry a podporu podnikania, rozvojom cestovného ruchu a podporou regionálnych produktov.
Viac o našej činnosti nájdete na www.malohont.sk

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov
ID: 4416573  Dátum zverejnenia: 4.9.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac