Charakteristika spoločnosti

Pôsobíme na území 43 obcí okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Spájame samosprávy, podnikateľov, občianske organizácie a aktívnych ľudí, s ktorými sa spoločnými silami snažíme meniť život v regióne Malohont a jeho okolí k lepšiemu. Robíme to prostredníctvom podpory projektov zameraných najmä na budovanie občianskej infraštruktúry a podporu podnikania, rozvojom cestovného ruchu a podporou regionálnych produktov.
Viac o našej činnosti nájdete na www.malohont.sk