Charakteristika spoločnosti

Sme profesionálna účtovná a vzdelávacia firma, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1994. WWW.midaro.SK