Charakteristika spoločnosti

Strojárska výroba , CNC obrábanie kovov