"Niektoré spoločnosti očakávajú štandard.
Miba podporuje túžbu po úspechu."
Miba je jedným z popredných strategických partnerov
medzinárodného motorového a automobilového priemyslu.

Technik BOZP - bezpečnostný technik

Vaša náplň práce
- Vykonávanie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s legislatívnymi požiadavkami, integrovaným systémom riadenia podľa OHSAS 18001/45001, ISO 14001 a požiadavkami zákazníka
- Spolupráca pri hodnotení nebezpečenstiev a ohrození na pracovisku
- Vykonávanie vstupných a periodických oboznamovaní o BOZP, školení OPP, vrátane dodávateľských firiem
- Príprava interných EHS inštrukcií, spolupráca pri tvorbe a udržiavaní  dokumentácie BOZP a OPP
- Vykonávanie EHS kontrol a interných auditov pracovísk, spolupráca pri navrhovaní nápravných opatrení a kontrola ich implementácie
- Spolupráca pri zisťovaní príčin pracovných úrazov a ich oznamovanie orgánom štátnej správy
- Vedenie evidencií  a príprava podkladov pre repoting EHS

 
Váš profil
- Vzdelanie technického smeru, odbor Protipožiarna ochrana a bezpečnosť práce výhodou
- Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika
- Odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany (výhodou)
- Znalosť anglického jazyka (výhodou)
- Vodičský preukaz, sk. B
- Zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť prezentovať, precíznosť, samostatnosť
- Schopnosť pracovať pod tlakom
Dajte Vašej kariére priestor a prihláste sa online.
Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 2222, 026 01 Dolný Kubín
Ing. , www.miba.com
ID: 3447065   Dátum zverejnenia: 13.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Hrubá mzda od 900 Eur.