"Niektoré spoločnosti očakávajú štandard.
Miba podporuje túžbu po úspechu."
Miba je jedným z popredných strategických partnerov
medzinárodného motorového a automobilového priemyslu.

Pracovník elektrickej údržby

Vaša náplň práce
 • Vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby strojov a zariadení (časť elektro)
 • Vykonávanie plánovaných opráv strojov a zariadení
 • Aktívna spolupráca pri industrializačných projektoch
 • Ohlasovanie potrieb náhradných dielov pre stroje a zariadenia
 • Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení
 • Vykonávanie evidencie – záznamy opráv strojov a zariadení a iné záznamy
Váš profil
 • Stredné alebo učňovské vzdelanie elektrotechnického zamerania
 • Skúsenosti zo sériovej výroby
 • Skúsenosti z oblasti elektrickej údržby
 • Platné osvedčenie elektrikára (vyhláška MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 21-23)
 • Základná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • Ochota neustále sa vzdelávať
Dajte Vašej kariére priestor a prihláste sa online.
Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 2222, 026 01 Dolný Kubín
Ing. , www.miba.com
ID: 3329328   Dátum zverejnenia: 15.3.2018