"Niektoré spoločnosti očakávajú štandard.
Miba podporuje túžbu po úspechu."
Miba je jedným z popredných strategických partnerov
medzinárodného motorového a automobilového priemyslu.

Softvérový inžinier

Vaša náplň práce
 • Vývoj vizuálneho rozhrania (HMI) nad systémom SCADA
 • Vývoj komunikačného rozhrania HMI - SCADA/PLC
 • Implementácia databázovej komunikácie
 • Implementácia algoritmov a automatických úloh pomocou skriptov
 • Tvorba aplikácií pre monitorovanie, riadenie a zobrazovanie technologických procesov
 • Práca so širokou škálou nástrojov pre generovanie technologických schém, grafov, trendov
 • Zabezpečenie spracovania súborov (CSV, XML) z/do systému
 • Úzka spolupráca s internými a externými dodávateľmi
 • Spolupráca a komunikácia v rámci celej spoločnosti doma aj v zahraničí
Váš profil
 • VŠ technického zamerania, IT alebo automatizácia / mechatronika výhodou
 • Dobrá znalosť jazyka Java/JavaFX prípadne iného objektovo orientovaného jazyka (C++, C#)
 • Skúsenosti s SQL databázami (Sybase a/alebo PostgreSQL prípadne iné databázové systémy)
 • Skúsenosti s manažmentom verzií zdrojového kódu (Git, SVN) výhodou
 • Skúsenosti s web technológiami (HTML5, CSS, JavaScript / ReactJS) výhodou
 • Skúsenosti s build – management nástrojmi (Maven, Gradle) výhodou
 • Skúsenosti s vývojom SCADA / HMI systémov výhodou
 • Skúsenosti s uvedenými technológiami resp. chuť učiť sa
 • Znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
Dajte Vašej kariére priestor a prihláste sa online.
Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 2222, 026 01 Dolný Kubín
Ing. , www.miba.com
ID: 3309449   Dátum zverejnenia: 3.4.2018