Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 2

  1. Pracovník nástrojárne - špecialista (práca na CNC strojoch)   otvoriť v novom okne
    23.4.2019, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
    Nábrežie Oravy, Dolný Kubín-Kňažia
  2. Pracovník nástrojárne - senior (práca na CNC strojoch)   otvoriť v novom okne
    23.4.2019, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
    Nábrežie Oravy, Dolný Kubín-Kňažia

Ponuky e-mailom