Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 6

 1. Elektrikár PCC   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 2. Mechanik PCC   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 3. Pracovník elektrickej údržby   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 4. Operátor výroby   otvoriť v novom okne
  18.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 5. Konštruktér pre tím Industrial Engineering   otvoriť v novom okne
  14.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Dolný Kubín
 6. Pracovník nástrojárne (práca na CNC strojoch)   otvoriť v novom okne
  12.9.2017, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Nábrežie Oravy 2222, Dolný Kubín

Ponuky spoločnosti e-mailom