Naši zamestnanci na celom svete poskytujú spoločnosti Miba svoje znalosti, nápady a skúsenosti. Je to jej ľudský kapitál a základ nášho spoločného úspechu.

Prístup spoločnosti Miba v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvalo podporuje znalosti a odbornú spôsobilosť našich zamestnancov – jednoznačným chápaním „vodcovstva“ (leadership), programami odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania prispôsobenými potrebám, ako aj stále novými a náročnými úlohami v medzinárodnom prostredí. Tak umožňujeme priestor. Tak pristupujeme k zodpovednosti podniku. Tak pripravujeme budúcnosť. Spoločne s našimi zamestnancami.


Počet ponúk: 2

  1. Prevádzkový elektrikár pre infraštruktúru   otvoriť v novom okne
    14.12.2018, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
    Miba Sinter Slovakia, S.r.o., Dolný Kubín-Mokraď
  2. Elektrikár hydraulických lisov   otvoriť v novom okne
    12.12.2018, Miba Sinter Slovakia s.r.o.
    Miba Sinter Slovakia, S.r.o., Dolný Kubín-Mokraď

Ponuky spoločnosti e-mailom