Charakteristika spoločnosti

Primárna činnosť spoločnosti je orientovaná na prevádzku čerpacích staníc