Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MHA je už viac 20 rokov obchodnou a poradenskou spoločnosťou s vlastným výrobným a logistickým zázemím. Orientuje sa na zaisťovanie komplexnej racionalizácie nákladov prevádzky kancelárii. Hlavnou náplnou je zabezpečenie outsourcingových služieb v oblasti zásobovania kancelárií po celej ČR a SR. Spoločnosť zabezpečuje pre svojich klientov dodávky kancelárskeho tovaru, tonerov, reklamných predmetov a tlačív všetkého druhu.