Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvérových aplikácií, outsourcingom softvérových služieb a súvisiacim poradenstvom.