Charakteristika spoločnosti

obchodná činnosť, chranené pracovisko