Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby fyzickým aj právnickým osobám najmä v oblasti obchodného, občianskeho a konkurzného práva.