Charakteristika spoločnosti

Sťahovanie, preprava a odvoz odpadu