Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária poskytujúca právne služby v oblasti Trestné právo, Obchodné právo, Občianske právo/Rodinné právo.