Charakteristika spoločnosti

Lekáreň LILIUM je mladá dynamická lekáreň, ktorá sa snaží, aby kvalitná lekárenská starostlivosť bola dostupná každému obyvateľovi v Bernolákove.
http://www.lekarenlilium.sk/about-us.html