Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MEUBLE s.r.o. je slovenský výrobca nábytku s viac ako 22 ročnou tradíciou.