Charakteristika spoločnosti

Výroba športových odevov