Charakteristika spoločnosti

Už viac ako 12 rokov úspešne vykonávame činnosti komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov z Európskych fondov pre najväčšie spoločnosti v rámci SR. Naša spoločnosť disponuje širokým portfóliom klientov, ktoré pozostáva z firiem, obcí a miest, neziskových organizácií, VÚC ako aj vedecko-výskumných inštitúcií . Primárnou činnosťou našej spoločnosti je príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vyššie uvedených klientov a po ich schválení vykonávame činnosť projektových a finančných manažérov v rámci predmetných projektov. Naša spoločnosť pozostáva z mladého dynamického kolektívu, ktorý má vysoké expertné skúsenosti v problematike EÚ fondov.

Ponuky práce: METEC CONSULTING s.r.o.

1 - 1 z 1