Referent - kontrolór

Mestský úrad v Žiline

Miesto práce
Námestie obetí komunizmu, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
950 EUR/mesiac- 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby), - 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplňou práce bude vykonávať kontrolnú činnosť:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov mesta na mestskom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, v obchodných spoločnostiach založených mestom, a v ktorých má mesto účasť.

Zamestnanecké výhody, benefity

Čo ponúkame:
- nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
- stravné lístky hradené nad rámec zákona,
- flexibilná pracovná doba,
- zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Informácie o výberovom konaní

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:
Útvare hlavného kontrolóra: Referent - Kontrolór (zástup za materskú dovolenku)

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.03.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
alebo e-mail: [email protected]

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.3.2021 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomický alebo právny

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Internet - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

v oblasti výkonu kontroly
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vyžaduje sa znalosť legislatívy upravujúcej oblasť kontroly a to najmä:
- zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
- zákon 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
- zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a pod.

Základné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania a 3 roky praxe,
- prax v oblasti výkonu kontroly vítaná
- prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
- pokročilá znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook )
- dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita
- bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
011 33 Žilina
http://www.zilina.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mg. Zuzana Prekopová
Tel.: +421417063419
E-mail: poslať životopis
ID: 4033822  Dátum zverejnenia: 15.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 950 EUR/mesiac