Hlavný architekt mesta Žilina

Mestský úrad v Žiline

Miesto práce
Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu, Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.10.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadiť rozpočtovú organizáciu – Útvar hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska hlavného architekta, ktorý spolupracuje s organizačnými útvarmi Mestského úradu v Žiline,
- usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
- poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta,
- zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
- iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
- zabezpečovať komunikáciu problematiky územného plánovania v meste k verejnosti,
- zodpovedať za hospodárenie organizácie, vytváranie organizačných, personálnych, materiálnych a iných podmienok potrebných pre činnosť Útvaru hlavného architekta,
- vykonávať kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, zodpovedať za majetok organizácie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Možnosť priznania funkčného platu je do výšky 2 341 EUR v závislosti od dĺžky praxe uchádzača, jeho osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností

Informácie o výberovom konaní

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- overené doklady o vzdelaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal, získané certifikáty alebo osvedčenia,
- štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblastiach architektúry a územného plánovania (najvýznamnejšie dokladovať v portfóliu),
- motivačný list,
- koncepcia rozvoja - vízie mesta Žilina,
- koncepcia organizačnej štruktúry ÚHA a personálneho (profesijného) obsadenia tímu hlavného architekta, úloh, cieľov a činnosti organizácie v rozsahu max 5xA4,
- portfólio s doložením min. 3 urbanistických a 3 architektonických prác,
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby sú prístupné na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
- písomný súhlasu uchádzača so zverejnením:
1. predloženého životopisu,
2. spracovanej koncepcie rozvoja - vízie mesta Žilina,
3. spracovanej koncepcie organizačnej štruktúry ÚHA a personálneho (profesijného) obsadenia tímu hlavného architekta, úloh, cieľov a činnosti organizácie.

Súčasťou výberového konania bude vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Uchádzač bude mať na vypočutí možnosť prezentácie výsledkov svojej odbornej činnosti, predloženej koncepcie rozvoja – vízie mesta Žilina a koncepcie organizačnej štruktúry Útvaru hlavného architekta.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.8.2019 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

oblasť územnoplánovacej činnosti a architektúry

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
01133 Žilina
http://www.zilina.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Kamila Chvasteková
Tel.: +42141 7063 419
E-mail: poslať životopis
ID: 3734286   Dátum zverejnenia: 7.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Možnosť priznania funkčného platu je do výšky 2 341 EUR v závislosti od dĺžky praxe uchádzača, jeho osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností