876 - 1 500 EUR

Riaditeľ/riaditeľka Správy rekreačných a športových zariadení Humenné

Mestský úrad v Humennom

Miesto práce
Humenné
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Celková mzda (brutto)
876 - 1 500 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie organizácie, ktorej hlavnou činnosťou je
- vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb,
-krytá plaváreň,
-letné kúpalisko,
-mestská športová hala,
-požičovňa lyžiarskeho výstroja a ski – servis,
-požičovňa malých plavidiel a požičovňa športových potrieb a RO Laborec,
-prenájom nebytových priestorov,
-doplnkový predaj propagačno-informačných materiálov a pamätných predmetov,
-reklama a propagácia,
-dopravné služby,
-údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta,
-údržba a oprava oddychových priestorov,
-výroba zariadení drobnej vybavenosti ihrísk a verejných priestranstiev,
-správa, prevádzka, údržba, opravy futbalového areálu,
-propagačno-informačné služby v rámci mesta Humenné a okolia,
-organizovanie a zabezpečenie športových podujatí,
-propagácia športových zariadení a športovej činnosti.

Organizácia (SRaŠZ) je svojim rozpočtom napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť. Organizácia hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu nákladov a výnosov a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzovať sa.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky - základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, vo výške minimálne 876,00 eur/mesiac.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o zaradenie do výberového konania doložia:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
- vlastnoručne podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
- motivačný list
- dokument „Koncepcia rozvoja Správy rekreačných a športových zariadení Humenné“ na obdobie najbližších 4 rokov, max. rozsah – 4 strany formátu A4
- úradne overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „VK – riaditeľ/riaditeľka Správy rekreačných a športových zariadení Humenné – NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Mestský úrad – sekretariát primátora
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
najneskôr do 22.08.2019 do 9:00 hod.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne.
UPOZORNENIE:
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti a ostatných požadovaných dokladov.
Na ústny pohovor budú prizvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhovovať kritériám uvedeného výberového konania.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.8.2019 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax pri výkone práce vo verejnom záujme alebo štátnej službe vítaná
- znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti organizácie a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, analytické a koncepčné myslenie
- samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, presnosť
- zodpovednosť a bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Viac informácií o meste nájdete na webovej stránke www.humenne.sk

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Humennom
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
http://humenne.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Dagmar Onuferová
Tel.: +421905862719
E-mail: poslať životopis
ID: 3732140   Dátum zverejnenia: 7.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Platové podmienky - základný tarifný plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, vo výške minimálne 876,00 eur/mesiac.