Charakteristika spoločnosti

Mestský úrad, samospráva