Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je obhospodarovateľom lesných pozemkov vo vlastníctve samosprávy na výmere 1085 ha.

Ponuky práce: Mestské lesy Krompachy s.r.o.

1 - 1 z 1