Charakteristika spoločnosti

Zdravotnícke zariadenie - Mestská poliklinika Šurany