Vedúci ekonomického oddelenia

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Miesto práce
Bratislava III
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac možnosť polročných odmien

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Mestská časť Bratislava – Vajnory so sídlom Roľnícka 109, zastúpená Ing. Michalom Vlčekom, podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci ekonomického oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory s nástupom
01. januára 2020.

Požadovanými predpokladmi sú:
 dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru,
 prax minimálne 3 roky vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii,
 znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Inými požadovanými predpokladmi sú:
 osobnostné a morálne predpoklady,
 znalosť práce s PC.

Povinné prílohy žiadosti:
 motivačný list,
 štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku,
 kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Odmeňovanie:
Základná zložka mzdy (brutto): 1.500,- €, prípadne dohodou

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, prípadne mailom na [email protected] najneskôr do 16.12.2019.
Obálka bude označená - „VÝBEROVÉ KONANIE – VEDÚCI EKONOMICKÉHO ODDELENIA – NEOTVÁRAŤ“.
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. Neúplné alebo oneskorené žiadosti nebudú vyhodnotené. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba niektorých uchádzačov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
Príspevok na stravné lístky zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa na DDP

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta SR, vykonáva činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, sociálnej starostlivosti, dopravy a ochrany životného prostredia.
Informačná povinnosť GDPR: http://www.vajnory.sk/informacna-povinnost-gdpr

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
http://www.vajnory.sk
ID: 3825305  Dátum zverejnenia: 4.12.2019  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac