Referent odboru Životného prostredia

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Mierová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná mzda bude navýšená o osobný príplatok, ktorého výška bude určená podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. spracovanie koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia mestskej časti podľa jednotlivých zložiek v nadväznosti na koncepcie rozvoja mesta, susedných mestských častí i príslušných štátnych a rezortných orgánov podľa Štatútu hl. mesta SR Bratislavy,
2. usmerňovanie a kontrola dodržania legislatívy v údržbe zelene vo vzťahu k organizácii vykonávajúcej jej údržbu, ako aj vo vzťahu k iným subjektom na území mestskej časti z hľadiska udržania kvality obytného prostredia podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Ružinov,
3. spracovanie a návrhy VZN mestskej časti súvisiace s tvorbou, údržbou, ochranou prírody a krajiny a pripomienkovanie návrhov na VZN hlavného mesta,
4. vydávanie rozhodnutí na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),
5. monitorovanie a zabezpečovanie odstraňovania čiernych skládok na území mestskej časti v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6. spracúvanie a realizácia koncepcie verejného poriadku z hľadiska chovu spoločenských zvierat na území mestskej časti,
7. vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku ochrany prírody a krajiny,
9. spracovanie stanovísk pre žiadosti z grantov a eurofondov pri revitalizácii parkov a sídliskovej zelene,
10. spracovanie návrhov ochrany na zlepšenie životného prostredia v jednotlivých zložkách životného prostredia vyplývajúcich zo Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
11. príprava stanovísk k sťažnostiam občanov, k petíciám, k interpeláciám poslancov, k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
12. poradenstvo a konzultácie týkajúce sa bežnej údržby zelene, rezov drevín a kríkov,
13. riešenie podnetov od občanov mailom, telefonicky, pri osobnej návšteve úradu,
14. vykonávanie ohliadok v rámci podnetov,
15. zadávanie požiadaviek na riešenie dodávateľským firmám,
16. spracovanie objednávok, faktúr.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť profesijného a odborného rastu
- zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
- sociálna politika – príspevok na stravovanie

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Životopis
2. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a tí budú pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.2.2021 (ostáva ešte 17 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, preferuje sa špecializácia v odbore záhradníctvo, krajinne inžinierstvo
- odborná prax, prax vo verejnej správe výhodou
- znalosť zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
- odborná spôsobilosť v rámci zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny výhodou
- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita
- ovládanie PC na používateľskej úrovni so znalosťou word, excell
- znalosť AutoCad a GIS výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská čast Bratislava - Ružinov zabezpečuje plnenie úloh samosprávy a územnej samosprávy (§4 ods. 3 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy v mestskej časti (§5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
https://www.ruzinov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Michal Szabo
Tel.: +421248284225
E-mail: poslať životopis
ID: 4018681  Dátum zverejnenia: 11.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac