Charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava Rusovce vykonáva originálne a prenesené kompetencie na rôznych úsekoch samosprávy.