Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Miesto práce
Kutlíkova, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď / dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacPlat je dohadovaný vždy individuálne na základe kvalifikácie a skúseností. Priemerný plat na pozícii sa vrátane kvartálnych odmien môže pohybovať okolo sumy 1750 EUR.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

s vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z otázok nižšie odpoviete ÁNO

 • Nie je vám ľahostajný stav petržalských ciest?
 • Máte skúsenosti s cestným zákonom, stavebným zákonom a správnym poriadkom?
 • Sú vaše hodnoty s súlade s verejnoprospešným charakterom vašej budúcej práce a viete ju vnímať nie len ako zárobkovú činnosť, ale aj ako určité poslanie?
 • Nerobí vám problém komunikácia s občanmi pri vybavovaní žiadostí či riešení podnetov?
 • Máte vodičský preukaz a ste aktívnym/ou šoférom/kou?
 • Radi by ste prispeli ku lepšiemu životu v našej Petržalke?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií
 • príprava stanovísk k podnetom, sťažnostiam a petíciám právnických i fyzických osôb v rámci stavebného poriadku
 • príprava oznámení k uskutočneniu stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam
 • vedenie stavebného konania a príprava stavebných povolení
 • príprava povolení na zmenu stavby pred jej dokončením
 • vedenie kolaudačného konania
 • príprava kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie
 • príprava rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • príprava rozhodnutí na nariadenie alebo povolenie odstraňovania stavieb
 • príprava nariadení na vykonanie nápravy na stavbe, rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • vykonávanie kontrolnej činnosti, a teda zabezpečovanie výkonu štátneho dohľadu
poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Vaším pôsobiskom bude mestská časť Bratislava-Petržalka, pričom zázemie v podobe kancelárie budete mať v budove miestneho úradu na Kutlíkovej ulici 17. Spolu s kolegami z oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu budete uskutočňovať prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií, pričom ide najmä o stavebné konania o povolení stavby a kolaudačné konania na povolenie užívania ciest III. a IV. triedy. Vaším pracoviskom okrem kancelárie bude i celé katastrálne územie Petržalky. Pôjdete napríklad do terénu za účelom uskutočnenia kontroly dodržiavania podmienok nielen vami vydaných rozhodnutí. Na konci pracovného dňa tak budete môcť mať dobrý pocit, že svojou prácou naozaj prispievate k lepšiemu životu v našej Petržalke.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky navyše
 • služobný mobilný telefón aj na súkromné účely
 • príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1 odpracovanom roku)
 • stabilná práca v prívetivom kolektíve
 • potrebné školenia a kurzy
 • samozrejme príspevok na stravovanie
a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať

 • štruktúrovaný profesijný životopis (povinné)
 • certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (povinné)

Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať minimálne do 25.01.2023 (vrátane) na e-mail [email protected] Vopred ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberovému konania budú pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade úspechu túto informáciu dostanete najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Držíme palce.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie (stavebná fakulta)

Prax na pozícii/v oblasti

stavebníctvo a realizácia stavebných projektov

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať za sebou odbornú prax a ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania, ideálne zo stavebnej fakulty. Mali by sa orientovať v príslušných právnych predpisoch. Oceníme tiež riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť a orientáciu na výsledok. V neposlednom rade platí, že sa vám určite hodí aj samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita a odolnosť voči stresu. Spolu s vami, vaším tímom a kolegami to však určite zvládneme.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s technickým zameraním (stavebná fakulta je výhodou)
 • odbornú prax minimálne dva roky za obdobie posledných piatich rokov v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných projektov
 • doklad o osobitnej spôsobilosti na výkon špeciálneho stavebného úradu
 • orientácia v príslušných právnych predpisoch, najmä Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • technologické znalosti pre prácu s počítačom a kancelárskym balíkom (Excel, Word, Outlook)
 • znalosť cudzieho jazyka angličtiny a nemčiny je rovnako výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 150-tisíc obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, zberného dvora, trhoviska, plavárne, odťahového parkoviska, kultúrnych zariadení, knižnice, sociálnej výdajne, klubovne seniorov, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom Petržalky, záujem o okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorí ich potrebujú. Ak sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami preferovaného výberového konania, a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Diheneščíková
Tel.: +421947487238
E-mail: poslať životopis
ID: 4487084  Dátum zverejnenia: 11.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac