Odborný referent na finančné oddelenie - referát rozpočtu

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacmzda od 1 300 EUR podľa skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• podieľa sa na zabezpečovaní agendy v oblasti ekonomiky školstva mestskej časti
• spracováva štatistiky a analýzy z evidovaných údajov
• metodicky usmerňuje a koordinuje rozpočtovanie zriadených organizácií na úseku školstva
• zodpovedá za rozpis rozpočtu, vyjadruje sa k návrhom úpravy rozpočtu na organizácie školstva a jeho evidenciu
• zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, vypracováva a predkladá požiadavky na úpravu dotácií zo štátneho rozpočtu
• pravidelne sleduje všetky zmeny a úprav zverejňované na stránke MŠVVŠ SR
• vystavuje platobné poukazy na osobné výdavky a na dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade s rozpisom rozpočtu
• spolupodieľa sa na vyúčtovaní poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu
• podieľa sa na prácach spojených s vypracovaním polročného plnenia rozpočtu, monitoringu programového rozpočtu a záverečného účtu MČ Bratislava–Petržalka a materiálov na rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
• sumarizuje a spracováva štatistické výkazy za úsek školstva.
• zabezpečuje rozpracovanie a plnenie uznesení miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zameranie, odbor: ekonomické
Počítačové znalosti: Excel na pokročilej úrovni, Word, Outlook, IS SAMO - výhodou

Iné požiadavky:
- odborné skúsenosti na zabezpečovaní agendy v oblasti ekonomiky školstva
- odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- schopnosť orientovať sa v mzdovej problematike (sledovať zmeny taríf, valorizácie a výpočet dopadu týchto zmien na rozpočet)
- odborné skúsenosti v oblasti účtovania na základe opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších zákonných úprav - výhodou

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.02.2021, 14:00 h na e-mailovú adresu [email protected]
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.
O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom. Vzhľadom na situáciu s protiepidemiologickými opatreniami, termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• ekonomické myslenie, precíznosť, dôslednosť
• nestrannosť, bezúhonnosť, odolnosť voči stresu
• dobré komunikačné zručnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk

Kontakt

ID: 4032124  Dátum zverejnenia: 10.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac