Odborný referent ekonomických činností (oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania, referát ekonomických činností)

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 150 EUR/mesiacmzda od 1150 EUR / podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- účtuje o všetkých finančných operáciách bezhotovostného platobného styku na bankových účtoch
- vedie evidenciu bankových účtov
- vystavuje platobné poukazy na prevod preddavkov na MŠ a ŠJ, uhrádza preddavky, účtuje preddavky
- spolupracuje na prácach spojených s vykonávaním individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- preberá došlé faktúry, vedie ich evidenciu v IS SAMO- kniha došlých faktúr
- účtuje došlé faktúry , páruje ich na bankový výpis po úhrade
- zastupuje počas neprítomnosti pracovníčku agendu ŠJ – vyúčtovania
- eviduje majetok v module IS SAMO –Majetok DHM
- pripravuje prehľady pohybov na bankových účtoch
- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:
• Stredoškolské vzdelanie s maturitou
• Zameranie, odbor: ekonomické
• počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, IS SAMO - výhodou
• počet rokov praxe min. 3 roky a skúsenosti s účtovaním výdavkov najmä pre materské školy a školské jedálne

Iné požiadavky:
- odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- odborné skúsenosti v oblasti účtovania na základe opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších zákonných úprav – výhodou, účtovanie v samospráve –výhodou

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 11.12.2020, 14:00 h na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Originály dokladov k nahliadnutiu spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prinesie uchádzač na výberové konanie osobne.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.
O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom. Vzhľadom na situáciu s preventívnymi opatreniami termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk
ID: 4005137  Dátum zverejnenia: 27.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 150 EUR/mesiac