Referent obstarávania - oddelenie majetku, obstarávania a investícií

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiacmzda od 1300 EUR / podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• komplexné a samostatné riadenie procesov verejného obstarávania – prevažne zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. vrátane e-aukcií a zákaziek zadávaných prostredníctvom EKS
• príprava výziev, súťažných podkladov a ostatných dokumentov v rámci zvoleného postupu obstarávania
• spracovanie výsledkov súťaží podľa platných interných smerníc
• sledovanie legislatívy v danej oblasti
• poskytovanie informácií záujemcom a verejnosti
• spolupráca s odbornými útvarmi organizácie tak, aby bol obstaraný predmet zákazky čo najpresnejšie podľa požiadaviek útvaru a v súlade s legislatívou SR
• štatistiky a prehľady realizovaných zákaziek pre zamestnávateľa a zriaďovateľa

Kvalifikačné predpoklady:
• SŠ, VŠ I. al. II stupňa s ekonomickým/právnym zameraním
• odborná prax minimálne 3 roky
• orientácia v príslušných právnych predpisoch (343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí, zák. č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy,
• znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou
• počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, Internet

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 25.10.2020, 14:00 h na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Originály dokladov k nahliadnutiu spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prinesie uchádzač na výberové konanie osobne.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.

Vzhľadom na situáciu s preventívnymi opatreniami termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické/právne

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
• organizačné schopnosti, komunikatívnosť, orientácia na výsledok
• bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
ID: 3983839  Dátum zverejnenia: 8.10.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac