Vedúci pracovník - IT oddelenie

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 800 EUR/mesiacmzda od 1800 EUR / podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• plánuje činnosti, úlohy a projekty IT oddelenia v súlade s cieľmi miestneho úradu
• identifikuje IT potreby úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
• definuje požiadavky na zabezpečenie potrebných tovarov a služieb, spolupracuje pri nastavovaní a budovaní vzťahov s dodávateľmi
• navrhuje a zabezpečuje administráciu informačných systémov podporujúcich činnosti jednotlivých oddelení miestneho úradu, komunikuje s ostatnými zamestnancami úradu
• zodpovedá za zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT siete, technický servis zariadení, koordinuje SW a HW podporu
• dohliada na dodržiavanie právnych predpisov v IT oblasti (licenčné práva, bezpečnosť IS, ochrana osobných a údajov úradu, povinného zverejňovania informácií a zverejňovania informácií podľa štandardov úradu), spolupracuje pri nastavení interných administratívnych pravidiel súvisiacich s používaním IT,
• pripravuje a spracováva podklady pre zostavenie rozpočtu, kontroluje plnenie rozpočtu oddelenia
• pripravuje podklady a materiály na rokovania komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
• zodpovedá za technické zabezpečenie rokovaní miestneho zastupiteľstva, komisií a miestnej rady.

Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ vzdelanie so zameraním na IT.
• Min. 3 ročná skúsenosť v manažérskej pozícii v IT a min. 5 ročná skúsenosť v IT.
• Široká znalosť SW aplikácií a IT technológií.

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon práce

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 30.10.2020 na e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
Originály dokladov k nahliadnutiu spolu s podpísaným súhlasom so spracovaním osobných údajov prinesie uchádzač na výberové konanie osobne.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

IT

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• strategické a koncepčné myslenie, zmysel pre tímovú prácu
• spoľahlivosť, zodpovednosť, dôslednosť
• samostatnosť, ochota učiť sa, odolnosť voči stresu
• bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
ID: 3983588  Dátum zverejnenia: 8.10.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 800 EUR/mesiac