Odborný referent na oddelenie životného prostredia

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy
• vydávanie rozhodnutí o výrube drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na základe získania osobitných kvalifikačných predpokladov zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe, starostlivosti o životné prostredie a vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
• odborná starostlivosť o verejnú zeleň v určenej lokalite a v lužných lesoch
• správne konania vo veci vydávania súhlasov na výrub drevín, kontrola vydaných rozhodnutí, rozhodovacia činnosť pri výruboch určených Okresným úradom
• vykonáva rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť v oblasti vzťahujúcej sa na problematiku ochrany drevín
• vypracovanie odborných stanovísk v oblasti ochrany prírody a krajiny
• pripomienkovanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy a materiálov do mestského zastupiteľstva
• spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, štátom zriadenými organizáciami, štátnymi podnikmi a pod.
• vykonáva v rozsahu prenesenej pôsobnosti riešenie priestupkov v oblasti vodného zákona
Dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov
• výzvy zodpovedným subjektom za účelom zjednania nápravy na úseku ochrany zelene
• správne konania vo veci uloženia pokuty v súlade so zákonom č. 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislavy
• tvorba všeobecne záväzných nariadení na úrovni samosprávy
• príprava materiálov na rokovanie Komisie ŽP, do operatívnej porady starostu, do miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka
• vydávanie povolení v súlade s VZN hlavného mesta o vykonávaní rozkopávkových prác a vydávanie súhlasov na zaujatie verejného priestranstva v súvislosti so stavebnou činnosťou
• vydávanie stanovísk k projektovým dokumentáciam z hľadiska ochrany životného prostredia
• zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny
• vykonávanie štátneho dozoru v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
• kontrolná činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny
Vybavovanie agendy na úseku životného prostredia
• vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
• vybavovanie petícií podľa zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve
• vybavovanie podnetov, žiadostí a sťažností obyvateľov, fyzických a právnických osôb
• vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
• kontrola prác zmluvných dodávateľov
• vykonávanie a plnenie ďalších úloh, súvisiacich s dohodnutým druhom prác podľa pokynov nadriadeného
• zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- 2 dni pracovného voľna z KZ
- pružný pracovný čas
- príspevky zamestnávateľa na DDS
- karta MultiSport
- príspevky zo SF v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že máte záujem o túto pracovnú pozíciu, zašlite nám žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis do 16.02.2020.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej mestskej časti. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba uchádzačov ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

záhradnícke, poľnohospodárske, lesnícke, environmentálne

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, presnosť, diskrétnosť
- znalosť fungovania samosprávy, odborné skúsenosti v oblasti rozpočtu obcí a miest vítané

Odborná prax výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk
ID: 3865434  Dátum zverejnenia: 7.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 200 EUR/mesiac