Vedúci Oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Junácka, Nové Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2020/dohodu
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiac1400 € - 1800€ v závislosti od skúseností uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadi, kontroluje, plánuje, metodicky usmerňuje a hodnotí prácu zamestnancov oddelenia,
- zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrátnickej služby a prevádzky vozového parku,
- zodpovedá za vypracovanie plánu bežných opráv a jeho realizáciu,
- zodpovedá za zabezpečenie komplexnej agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany – v rozsahu zabezpečenia zákonných povinností vyplývajúcich pre mestskú časť ako zamestnávateľa a vlastníka, resp. správcu nehnuteľného majetku,
- zabezpečuje a zodpovedá za riadne fungovanie registratúrneho strediska, podateľne, osvedčovania podpisov a listín, telefonickej ústredne,
- dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie platnej legislatívy, interných noriem a zásad zamestnancami oddelenia a iné.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky

Informácie o výberovom konaní

Ďalšie požiadavky :
- min. 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
- bezúhonnosť,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia SMaVS“ najneskôr do 04.03.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.3.2020 (ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ ekonomická alebo VŠ technická

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava
http://[email protected]

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lehocká
Tel.: +421249253243
E-mail: poslať životopis
ID: 3867402  Dátum zverejnenia: 10.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac