Riaditeľ EKO podniku VPS

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Halašova, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2019 / dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie príspevkovej organizácie, zabezpečenie činnosti a spolupráce v rámci mestskej časti
- správa tržnice, lanovky, športovo-rekreačného areálu Kuchajda,
- vytyčovanie úloh, kontrola a koordinovanie činnosti zamestnancov EKO podniku VPS,
- dodržiavanie zákonnosti v EKO podniku v zmysle interných predpisov, ako aj právnych predpisov SR v platnom znení,
- hospodárske a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
- spolutvorba, plánovanie, implementácia a monitoring stratégie a postupov v oblasti čistoty a údržby mestskej časti, ako aj starostlivosti o zeleň,
- spolupráca s nadriadeným orgánom, ako aj s externými kontrolnými orgánmi,
- dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie,
- zúčastňovanie sa rokovaní komisií miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
- ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

2000

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Koncepcia výkonu práce max. 2 normostrany,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ EKO podniku VPS BNM - neotvárať“ najneskôr do 05.11.2019 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu:
december 2019 / dohodou

V zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien riaditeľa na návrh starostu vymenúva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

5.11.2019 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technického smeru

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady:
- min. stredoškolské vzdelanie s maturitou, výhodou je vzdelanie technického smeru,
- 3 roky praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
- znalosť chodu, účtovníctva a procesov príspevkovej organizácie.

Ďalšie požiadavky :
- spoľahlivosť a flexibilita,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- komunikatívnosť,
- organizačné schopnosti,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava
http://[email protected]

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lehocká
Tel.: +421249253243
E-mail: poslať životopis
ID: 3781770   Dátum zverejnenia: 8.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   2000