Charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad