Odborný referent stavebného úradu

Mestská časť Bratislava-Lamač

Miesto práce
Miestny úrad mestská časť Bratislava - Lamač, 6512, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiacOdmenovanie podľa zákona č. 553/2003 Z.z., nástupný plat 1400 € brutto + variabilné zložky platu

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:
V oblasti územného rozhodovania :
a) príprava podkladov a rozhodovanie o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území;
b) rozhodovanie o územnom konaní podľa osobitného zákona;
c) zabezpečovanie a posudzovanie podkladov sústredených pre vydanie územného rozhodnutia;
d) vydávanie rozhodnutí v územnom konaní;
e) rozhodovanie o umiestnení stavby;
f) rozhodovanie o využívaní územia;
g) rozhodovanie o chránenej časti krajiny;
h) rozhodovanie o stavebnej uzávere;
i) rozhodovanie o zmene územného rozhodnutia.
V oblasti stavebného konania :
a) spojené územné a stavebné konanie a príprava povolenia na stavby a ich zmeny;
b) stavebné konanie a príprava pre stavebné povolenia na stavby a ich zmeny;
c) príprava povolení terénnych úprav prác a zariadení;
d) kolaudačné konanie a príprava kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenia, zmeny v užívaní stavby;
e) príprava nariadení o údržbe stavby, povolenie nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku;
f) príprava povolení odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení;
g) príprava rozhodnutí o vyprataní stavby;
h) príprava rozhodnutí o nariadení urobiť nápravu na stavbe, zastaviť práce na stavbe a zrušiť stavebné povolenie;
i) príprava rozhodnutí o rozsahu oprávnenia zamestnancov mestskej časti vstupovať na pozemky a stavby a rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe;
j) príprava vyvlastňovacieho konania a prípravu vyvlastňovacieho rozhodnutia;
k) príprava rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia;
l) evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie;
m) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;
n) prijímanie ohlásení pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach.
V oblasti štátneho stavebného dohľadu, stavebného poriadku a pokút :
a) prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, pripravuje rozhodnutie o ukladaní sankcií;
b) vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa Oddielu 9 stavebného zákona;
c) príprava nariadení skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
d) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravovacie poukážky v hodnote 5,10 EUR,
- poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky,
- 37,5 hod. týždenný pracovný čas,
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
- nárok na čerpanie rekreačného príspevku po splnení stanovených podmienok

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
- fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie) - nie je podmienkou
- písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Uchádzačom, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Kontaktná osoba:
Ing. Darina Homzová
Tel.: 02/64 78 00 65
E-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebný/technický smer/architektúra/právo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Základy
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Windows - Pokročilý
Strojopis - Pokročilý
Hospodárska korešpondencia - Pokročilý

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy, vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne:
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou,
- znalosť fungovania samosprávy, samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy v Lamači.
ID: 4026090  Dátum zverejnenia: 12.6.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac