Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka - soc.-zdravotné poradenstvo, posudková činnosť a koordinácia soc. služieb

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Miesto práce
Námestie sv. Františka 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Ponúkaný plat (brutto)
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce bude sociálno - zdravotné poradenstvo, posudková činnosť a koordinácia zabezpečovania / poskytovania sociálnych a podporných sociálnych služieb:

- sociálne poradenstvo klientom –prípadový manažment –sprevádzanie rodiny v procese výberu najvhodnejšej sociálno-zdravotnej služby, poradenstvo pre klientskú rodinu pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb, príprava rodiny na domácu starostlivosť o svojho člena rodiny resp. na umiestnenie svojho člena rodiny v zariadení atď.,
- posudková činnosť – najmä tých klientov, ktorí si žiadajú posúdenie na poskytovanie soc. služby v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov, ale aj opatrovateľskej služby,
- koordinácia spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti,
- zabezpečovanie podpornej služby jedáleň, vrátane terénnej formy - rozvozu stravy do domácností klientov,
- príprava a neskôr koordinácia/zabezpečovanie služieb požičiavanie pomôcok a poskytovanie prepravnej služby,
- príprava, uzatváranie a zmeny zmlúv o poskytovaní služby, o úhrade za sociálnu službu, riešenie organizačných záležitostí s prijímateľmi služby, s dodávateľmi,
- priebežné získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovanej služby, atď.,
- vytváranie inovatívnych riešení pri poskytovaní sociálnych služieb a ich implementácia,
- práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca so subjektami pôsobiacimi v danej oblasti v mestskej časti, v meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a zahraničí vrátane verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb,
- podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov,
- písanie a následná realizácia projektov,
- príprava podkladov na informačné materiály pre klientské rodiny, príprava textov na webovú stránku,
- príprava štatistík a hlásení, reportovanie.

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnom prostredí verejnej správy,
- zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe,
- odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- individuálna a skupinová supervízia,
- ďalšie odborné vzdelávanie,
- možnosť aktívne sa zúčastňovať na odborných podujatiach,
- služobný telefón,
- ďalšie zamestnanecké benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

Informácie o výberovom konaní

Zašlite nám štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom.

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do jeho odvolania písomnou formou.

Uvedené podklady posielajte do 23.10.2016.

Kvôli vysokému počtu uchádzačov si vyhradzujeme právo kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o prácu v našom tíme.

Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadneho z uchádzačov prihlásených do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Strojopis - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý
OpenOffice.org Base - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysoké morálne a etické štandardy,
- samostatnosť a proaktívny prístup,
- prístup zameraný na klienta,
- skúsenosť s nastavovaním hraníc v pomáhajúcej profesii,
- schopnosť deeskalovať konflikty medzi rôznymi aktérmi,
- tímovosť a ochota vytvárať systémy umožňujúce vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov,
- ochota pracovať pod supervíziou,
- vnútorná motivácia k osobnostnému a odbornému rastu,
- odolnosť voči psychickej záťaži.

Požiadavky na zamestnanca:
- bezúhonnosť,
- ukončený II. stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca,
- orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou - najmä zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), a prehľad zák. č. 447/2008 Z. z., zák. č. 305/2005 Z. z., zák. č. 417/2003
Z. z., resp. ďalšie potrebné zákony v súvislosti s vykonávanou činnosťou,

- skúsenosti z priamej práce s klientmi – sociálne poradenstvo - aj z práce v teréne,
- skúsenosti z práce v tíme,

- anglický alebo nemecký jazyk stredne pokročilý – schopnosť čítať a pracovať s odbornými textami v oblasti sociálnej práce

Počítačové znalosti na užívateľskej úrovni:
- LibreOffice (textový, tabuľkový editor, prezentácie),
- Thunderbird (e-maily), resp. MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
- práca s internetovými prehliadačmi,
- ochota učiť sa a pracovať s alternatívnymi freeware a na mieru vytvorenými softvérmi

Vodičský preukaz skup. B – aktívny šofér/-ka, najmä po Bratislave

Výhodou:
- zdravotnícke vzdelanie alebo prax v zdravotníckom zariadení,
- ovládanie zdravotníckej terminológie,
- skúsenosti s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva,
- skúsenosti s posudzovaním odkázanosti na sociálnu službu,
- skúsenosti so zabezpečovaním / poskytovaním stravovania,
- skúsenosti so zabezpečovaním / poskytovaním prepravy osôb,
- skúsenosti s vedením skladu a predajne,
- ovládanie softvéru Trimel a Attendence Pro W

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé pracovné prostredie pre zamestnancov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
http://www.karlovaves.sk
ID: 2755973   Dátum zverejnenia: 7.10.2016