Sociálny pracovník / sociálna pracovníčka - práca a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Miesto práce
Námestie sv. Františka 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Ponúkaný plat (brutto)
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce pracovníka/-čky bude sociálne poradenstvo klientom so zameraním na deti, mládež a rodiny:
• poskytovanie sociálneho poradenstva klientom - jednotlivcom, párom, rodinám na úrade aj v teréne, vrátane prípadového manažmentu,
• výkon poručníctva a opatrovníctva podľa zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine,
• výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine podľa § 10 a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOaSK,
• spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom SPOaSK - organizovanie výchovných a sociálnych programov pre deti a programy na pomoc ohrozeným deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
• spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán SPODaSK vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľanie sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
• spolupráca so školami v katastri mestskej časti, najmä so školami zriadenými mestskou časťou,
• spolupráca s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami poskytujúcimi služby deťom, mladežníkom a rodinám v mestskej časti,
• práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca so subjektami pôsobiacimi v Karlovej Vsi, v meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a zahraničí vrátane verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
• podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov Odd. sociálnych vecí a Miestneho úradu (PHSR, Komunitný plan sociálnych služieb),
• písanie a realizácia projektov,
• príprava podkladov na informačné materiály pre klientov, príprava textov na webovú stránku,
• príprava štatistík a hlásení, reportovanie vedúcej/-cemu Odd. sociálnych vecí, resp. vedeniu mestskej časti.

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnom prostredí verejnej správy,
- zázemie progresívneho a dynamicky sa rozvíjajúceho úradu vo verejnej správe,
- odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.,
- individuálna a skupinová supervízia,
- účasť na odborných podujatiach,
- služobný telefón,
- ďalšie zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Zašlite nám štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom.

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to až do jeho odvolania písomnou formou.

Uvedené podklady posielajte do 7.7.2017.

Kvôli vysokému počtu uchádzačov si vyhradzujeme právo kontaktovať len kandidátov vybraných do užšieho kola výberového procesu.
Ďakujeme za pochopenie.
Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadneho z uchádzačov prihlásených do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Strojopis - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý
OpenOffice.org Base - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké morálne a etické štandardy,
• samostatnosť a proaktívny prístup,
• prístup zameraný na klienta,
• citlivosť pre prácu s hranicami v pomáhajúcej profesii,
• schopnosť pracovať s konfliktmi medzi rôznymi aktérmi,
• tímovosť a ochotu pre vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov,
• ochotu pracovať pod supervíziou,
• vnútornú motiváciu k osobnostnému a odbornému rastu,
• odolnosť voči psychickej záťaži.

Požiadavky na zamestnanca:
• bezúhonnosť,
• ukončený II. stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca,
• skúsenosť s prácou v pomáhajúcej profesii,
• skúsenosti z práce v tíme,
• orientácia v legislatíve súvisiacej so sociálnou prácou - najmä zák. č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK, zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, zák. č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok), a prehľad zák. č. 447/2008 Z. z., zák. č. 417/2003 Z. z., resp. ďalšie potrebné zákony v súvislosti s vykonávanou činnosťou,

• počítačové znalosti na užívateľskej úrovni
- LibreOffice (textový, tabuľkový editor, prezentácie), Thunderbird (e-maily), resp. MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook),
- práca s internetovými prehliadačmi,
- ochota učiť sa a pracovať s alternatívnymi freeware a na mieru vytvorenými softvérmi,

• vodičský preukaz skup. B – aktívny šofér/-ka, najmä po Bratislave,

• výhodou
- skúsenosti s poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva,
- skúsenosti z priamej práce s detskými aj dospelými klientmi, s celými rodinami – sociálne poradenstvo - aj z práce v teréne,
- skúsenosti s rodinnou mediáciou, rodinnými konferenciami, apod.
- certifikát lektora školy rodinných financií, lektora filiálnej terapie,
- ovládanie softvéru Trimel a Attendence Pro W.
- anglický alebo nemecký jazyk stredne pokročilý – schopnosť čítať a pracovať s odbornými textami v oblasti sociálnej práce – výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé pracovné prostredie pre zamestnancov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
http://www.karlovaves.sk
ID: 2755941   Dátum zverejnenia: 23.6.2017