723,5 - 1 006,5 EUR

Referent/referentka realizácie výstavby

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
september 2019
Celková mzda (brutto)
723,5 - 1 006,5 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• investičná činnosť v etape pred investičnej a investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií
• investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií a spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode
• kontrola mestských komunikácií ,
• evidencia porúch na mestských komunikáciách ,
• zabezpečovanie styku so správcom mestských komunikácií,
• dosledovanie odstraňovania závad na mestských komunikáciách
• zabezpečovanie kontroly zimnej a letnej údržby mestských komunikácií .
• v zimnom období povinnosť sledovať počasie a komunikovať so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať zimnú údržbu
• vedenie evidencie pasportu mestských komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch a verejných priestranstiev
• vedenie agendy o uchádzačoch podľa zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady
• vedenie faktúr za zimnú a letnú údržbu mestských komunikácií
• vedenie faktúr za opravy a údržbu mestských komunikácií
• dodržiavanie ustanovení platnej legislatívy v príslušnej oblasti (zákony č. 343/2015 Z. z., 50/1976 Zb. 193/1997 Z. z., 136/1995 Z. z., 18/1996 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky 83/1976 Zb. a 85/1976 Zb. ., v znení neskorších zmien a doplnkov
• zabezpečovanie realizácie zvislého a vodorovného dopravného značenia, oprava, údržba, obnova a riadená výmena

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

723,50 - 1.006,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• doklady o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu).

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.08.2019 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie Referent/ka realizácie výstavby“

Kontakt

Kontaktné osoby:

Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]


Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.8.2019 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou technické (oblasť stavebníctva, dopravy výhodou), vysokoškolské I. a II. stupňa technické (oblasť stavebníctva, dopravy výhodou), prax v príslušnom odbore 2 roky výhodou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

bezúhonnosť,
flexibilita,
vysoké pracovné nasadenie,
komunikatívnosť,
precíznosť,
zodpovednosť,
analytické myslenie
Znalosti
• znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
• prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
• vodičský preukaz sk. B

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Internet

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: +421455303202
E-mail: poslať životopis
ID: 3735679   Dátum zverejnenia: 9.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   723,50 - 1.006,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny