Referent/referentka pre verejné obstarávanie

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Námestie slobody č. 22, okres Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
apríl 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• kompletná príprava a realizácia celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, pred príprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania) tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona o VO v platnom znení (súťažné podklady, výzva, oznámenie o začatí VO a pod.),
• administratívna príprava a realizácia na zadávanie VO v rámci centrálneho verejného obstarávania,
• definovanie podmienok pri vybratej metóde verejného obstarávania, napr. zmluvné podmienky, podmienky zloženia finančných prostriedkov vrátane zábezpeky,
• organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávateľa a dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní,
poskytovanie vysvetlení, informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom
• v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
• plnenie povinností voči ÚVO,
• realizácia prieskumov trhu, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, posudzovanie a vyhodnocovanie ponúk,
• zadávanie zákaziek podľa č. 343/2015 Z. z. (komunikácia s dodávateľmi, kontrola realizácie zákazky),
• spracovávanie dokumentov k podpisu a korešpondencie súvisiacej s realizáciou VO,
• zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona o VO na portáloch UVO a CRZ,
• administratívna podpora pri realizácii činností spojených s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona o VO,
• zabezpečovanie evidencie, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní,
• zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou,
• znalosť procesov v rámci medzinárodných projektov vítaná,
• sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie.

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie
• profesijný rast
• zaujímavá práca
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity
• 5 dní dovolenky naviac
• doplnkové dôchodkové poistenie
• športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až na osobnom pohovore)
• prehlásenie s nasledujúcim textom:
„Dolu podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“

vlastnoručný podpis, dátum

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.03.2018 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie „Referent/Referentka pre verejné obstarávanie “
alebo e-mailom na: [email protected], [email protected]

Kontakt
Kontaktná osoba:
Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, (zameranie stavebného alebo technického smeru je výhodou)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosti
• zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
• znalosti právnych predpisov v oblasti VO, všeobecné znalosti z oblasti štrukturálnych fondov, práva a ekonomiky,
• prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne a v oblasti samosprávy

Internet

Iné kritériá a požiadavky
• bezúhonnosť
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť
• analytické myslenie
• samostatnosť
• tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
• príjemné, korektné a kultivované vystupovanie
• flexibilita
• vysoké pracovné nasadenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk
ID: 3330948   Dátum zverejnenia: 9.3.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov