Referent/Referentka miestnych daní

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Námestie slobody č. 22, okres Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečovanie agendy týkajúcej sa správy miestnych daní - daň z nehnuteľností právnických osôb, poplatok za komunálny odpad

Zamestnanecké výhody, benefity

Iné výhody
• možnosť sebarealizácie
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až na osobnom pohovore)
• prehlásenie s nasledujúcim textom:
„Dolu podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“

vlastnoručný podpis, dátum

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 20.11.2017 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie „Referent/Referentka miestnych daní “ Neotvárať

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).
Druh pracovného pomeru:
• v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• plný úväzok
• pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest:
1

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické, prax v samospráve vítaná

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady
• stredoškolské vzdelanie, zameranie ekonomické, prax v samospráve - vítaná

Znalosti
- Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
- internet - používateľ

Iné kritériá a požiadavky
• bezúhonnosť
• dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
• analytické myslenie
• schopnosť spolupracovať
• samostatnosť
• asertívnosť
• flexibilita
• vysoké pracovné nasadenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk
ID: 3241030   Dátum zverejnenia: 13.11.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov