Referent sociálnej práce – osobitný príjemca

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Námestie slobody č. 22, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.6.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné zabezpečovanie agendy spojenej s výkonom práce osobitného príjemcu, medzi hlavné zodpovednosti bude patriť:
• vykonávanie všetkých administratívnych činností súvisiacich s výkonom osobitného príjemcu
• komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
• podávanie návrhov na výkon osobitného príjemcu
• spolupráca s ÚPSVaR pri výkone osobitného príjemcu
• monitorovanie a pravidelné sledovanie legislatívnych zmien v oblasti sociálnej práce
• vedenie spisov konkrétnych prípadov
• sociálna práca a výchovné pôsobenie špecificky podľa jednotlivých prípadov
• zabezpečenie účelného využitia pomoci v hmotnej núdzi a štátnych dávok
• zabezpečenie vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých na výplatu osobitného príjemcu pre ÚPSVaR
• zabezpečenie splátkových kalendárov na dlh na komunálnom odpade, vode a daniach

Zamestnanecké výhody, benefity

práca v stabilnej organizácii
možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
zamestnanecké benefity
5 dní dovolenky naviac
doplnkové dôchodkové poistenie
športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní
K žiadosti je potrebné pripojiť:
• doklady o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až na osobnom pohovore)
• prehlásenie s nasledujúcim textom:
„Dole podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“

vlastnoručný podpis, dátum

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.05.2017 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie“ - Referent sociálnej práce – osobitný príjemca

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.sk, personalne@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

humanitné, ekonomické so zameraním na sociálnu prácu, andragogiku je výhodou

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť
Dôslednosť
Zodpovednosť
Analytické a logické myslenie
Samostatnosť
Schopnosť spolupracovať
Flexibilita
Kreativita
Odolnosť voči stresu
Vysoké pracovné nasadenie
Komunikatívnosť
Empatia

Iné kritériá a požiadavky
prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť sociálnej práce a výkon osobitného príjemcu
Skúsenosti:
prax v sociálnej oblasti minimálne 1 rok, alebo na obdobnej pozícii je výhodou,
výhodou je i prax v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk
ID: 3063703   Dátum zverejnenia: 16.5.2017