Referent/ka spracovania účtovných dokladov

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
tarifný plat od 516,00 EUR do 739,00 EUR v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmev znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• bežné účty rozpočtového hospodárenia – príprava, identifikácia, zdokladovanie a predkontácia prvotných účtovných dokladov
• účtovanie projektov financovaných z cudzích zdrojov (EÚ, NF, ŠR)
• skladové hospodárstvo – evidencia a účtovanie zásob
• príjmové potvrdenky a prísne zúčtovateľné tlačivá - evidencia, kontrola, účtovanie
• pokladničné operácie vo vedľajšej pokladnici - zdokladovanie, zaúčtovanie, zakladanie
• zastupovanie hlavnej pokladníčky vrátane peňažného styku s bankou
• archivácia účtovných dokladov za celú účtovnú jednotku v zmysle interných predpisov
• došlá a odoslaná pošta ekonomického odboru – evidencia v informačnom systéme, spracovanie, odoslanie

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie
• profesijný rast
• zaujímavá práca
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity
• 5 dní dovolenky naviac
• doplnkové dôchodkové poistenie
• športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Druh pracovného pomeru:
• v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• plný úväzok
• pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až na osobnom pohovore)
• prehlásenie s nasledujúcim textom:
„Dolu podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“

vlastnoručný podpis, dátum

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 27.05.2018 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie „Referent/Referentka spracovania účtovných dokladov“
alebo e-mailom na: [email protected], [email protected]

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické, odborná prax súvisiaca s výkonom činností zabezpečovaných podľa pracovnej náplne

Ostatné znalosti

Pokladňa - expert
Skladové hospodárstvo - expert
Hospodárska korešpondencia - expert
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť
• analytické myslenie
• samostatnosť
• tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
• príjemné, korektné a kultivované vystupovanie
• flexibilita
• vysoké pracovné nasadenie
Znalosti
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
• opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania pre obce v platnom znení
• opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 , ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v platnom znení
• zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení
• všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky
• prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne a v oblasti samosprávy

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk
ID: 2970273   Dátum zverejnenia: 17.5.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   tarifný plat od 516,00 EUR do 739,00 EUR v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmev znení neskorších predpisov