Charakteristika spoločnosti

mesto - územný samosprávny orgán